Prečo sú pre nás školstvo a vzdelávanie prioritou?

Každá vláda, či ľavicová alebo pravicová, mala za posledných dvadsať rokov veľké plány so školstvom. A každá sa ich vzdala. Školstvo je, zdá sa, najvýraznejšou obeťou transformácie na Slovensku (možno spolu so zdravotníctvom).

O význame vzdelávania a školstva by sa dali popísať tony papiera. Lenže v skutočnosti stačí jedna veta: dnešné deti budú o pár desiatok rokov riadiť túto krajinu. Investícia do ich vzdelania je teda investíciou do budúcnosti celého Slovenska.

Vo svojom programe SKOK! prezentuje viaceré riešenia, ktoré vedú k zlepšeniu kvality škôl. Vieme, aké dôležité je vrátiť školám slobodu, zbaviť ich byrokracie, skutočne oceniť učiteľov, prepojiť vzdelávanie s trhom práce, výskum s firmami.

Potrebujeme urobiť zo Slovenska krajinu excelentnosti a podporiť ľudský kapitál. Po masívnych investíciách do infraštruktúry, bánk a automobiliek musí prísť fáza masívnej investície do ľudí.

Ako vysvetlíme, že dvadsaťpäť rokov po novembri 1989 má vysokoškolsky vzdelaný učiteľ členského štátu EÚ a OECD nástupný plat 405 eur? Investície do ľudí musia začať prioritne u učiteľov. Oni sú automatickými a spontánnymi oporami otvorenej a zvedavej spoločnosti. V západnej Európe držia vďaka svojej kúpyschopnosti nad vodou knižný priemysel a kultúru, sú prvými investormi – čitateľmi tlače a sledujú situáciu v spoločnosti. Slovenský učiteľ pod vplyvom svojej postupnej ostrakizácie toto postavenie stratil. Zlepšenie podmienok učiteľov nie je korupciou, ale napravením transformačnej, ekonomickej a sociálnej škody na stave zabezpečujúcom fungovanie modernej krajiny.

Nesmierny význam školstva však vidíme nielen v tom, aby viedlo budúcu generáciu k excelentnosti. Okrem tejto základnej funkcie má totiž škola ešte dve ďalšie úlohy. Po prvé, pripravuje žiakov na život v jeho zmenšenej a kontrolovanej verzii. Po druhé, podporuje kritické myslenie.

K dnešnému Svetovému dňu učiteľov si prosím pozrite, čo povedal náš Ivan Pavlov o školstve na našej konferencii. Pretože školstvo je naša priorita. Urobíme to lepšie!

Posted by Slovenská občianska koalícia SKOK on 5. október 2015

Vaše údaje boli úspešne odoslané. Ďakujeme za podporu.

ĽUTUJEME! EMAIL, KTORÝ STE ZADALI UŽ BOL POUŽITÝ.